Parla en Públic

Parla en públic

Parlar als mitjans de comunicació, donar conferències, classes o dirigir grups exigeix unes habilitats verbals: dicció acurada, facilitat d’accés al lèxic i domini dels recursos de l’oratòria. L’objectiu d’un orador és en primer lloc, transmetre un missatge a l’auditori i en segon lloc, però no menys important, agradar i persuadir. És a dir, seduir amb la paraula.

Diàriament veiem professors, presentadors i polítics que ens brinden exemples tant en aquest sentit com en el contrari. Es diu d’un orador que “sap comunicar” quan transmet a l’auditori la impressió de veracitat, credibilitat i empatia. Això requereix cuidar tant el contingut del discurs com la forma en que s’expressa. Analitzant el seu model comunicatiu s’observarà que el bon orador acompanya la paraula (comunicación verbal) amb la utilització eficient de la comunicació no verbal.

Qui parla en públic ha de dominar la gestió de les pauses, que segons la seva durada i el lloc que ocupin a la frase poden canviar el sentit del missatge. Ha de saber administrar el ritme i el tempo del discurs per captar i mantenir l’atenció de l’audiència. Ha de saber jugar amb l’entonació (ni monòtona ni excessiva) i amb la intensitat de la veu per remarcar les principals idees. Tot això acompanyat d’un llenguatge gestual natural.

Article diari El Periodico

Parlar en públic es pot practicar i aprendre

A la nostra consulta estudiem el model comunicatiu de la persona que desitja millorar les seves habilitats comunicatives i elaborem conjuntament un programa d’entrenament segons les seves necessitats i prioritats.