Trastorns de l’audició

trastorns auditius

Els trastorns de l’audició tenen una gran repercussió en la comunicació de les persones que els pateixen i per als seus familiars. En el cas dels infants, per les dificultats que impliquen per a l’adquisició del llenguatge. En els adults per afectar a les seves relacions familiars, laborals i socials.

Signes d’alerta:

  • El nen no reacciona als sorolls ni amb atenció ni amb por, no mira cap al lloc de procedència del soroll, ni respon quan la família el crida
  • El nen sembla entendre més els gestos que les paraules
  • El nen ja té un any i no diu cap síl•laba o abans balbucejava però ara cada vegada emet menys sons
  • El nen ha iniciat el llenguatge normalment però el desenvolupa amb retard i la seva parla és molt defectuosa
  • Quan un nen gran amb el llenguatge desenvolupat, o un adult posa la televisió a gran volum, es fa repetir contínuament les frases o sembla entendre malament allò que li diuen

Què cal fer?:

Si hi ha sospita de problemes d’audició és imprescindible realitzar les proves pertinents – audiometries, timpanometries o potencials evocats de tronc cerebral entre altres – per tal d’arribar al diagnòstic més acurat.

Casos que tractem:

Sordesa postlocutiva

Fem rehabilitació i manteniment del llenguatge i la parla prèviament adquirits.

Implants coclears

Apliquem el protocol d’identificació, discriminació i reconeixement de sons i paraules en pacients de totes les edats per obtenir el millor rendiment dels implants.

Intel•ligibilitat de la parla

Pacients amb diversos graus de pèrdua auditiva poden necessitar intervenció en els aspectes fonètics per mantenir la correcta articulació de la parla.

Presbiacúsia

Amb l’edat sovint es va perdent audició. Las persones grans solen tenir dificultats per adaptar-se a utilitzar pròtesis auditives. Necessiten suport per al maneig i manteniment dels audiòfons i directrius per millorar el seu nivell de comunicació en diverses situacions de la vida diària.

En tots els casos entrenem la labiolectura per facilitar la comprensió de les frases.