Metodologia

El Diagnòstic

En arribar a la consulta es fa la història clínica (anamnesi) del pacient i les exploracions pertinents en cada cas: examen mèdic, anàlisi subjectiu i objectiu de veu o parla, administració de proves o perfils psicolingüístics específics.

Realitzada l’avaluació i determinat el diagnòstic, emetem un informe amb els resultats i l’orientació terapèutica.

El Tractament

Treballem conjuntament pacient i terapeuta en sessions individuals de 45 minuts i facilitem material escrit i gravat per continuar la reeducació a casa del pacient.