FonoLogos és un servei mèdic de foniatria i logopèdia de la ciutat de Barcelona, especialitzat en les patologies de la Comunicació.
La nostra consulta està enfocada al diagnòstic i tractament de les alteracions de la veu, parla, llenguatge, deglució i audició en adults i infants, així com a cursos de técnica vocal i prevenció en professions que impliquin l’ús de la veu.

Última actualització 7 de juliol de 2021
Llenguatge i comunicació
Patologies de la veu
Parla
Laboratori de veu i parla
Tartamudesa
Parla en públic
La veu al teatre
La veu del cantant
Trastorns de l'audició
Trastorns de la deglució
Cursos Salut Vocal Teleoperadors
Telelogopèdia