FonoLogos és un servei mèdic de foniatria i logopèdia ubicat a la ciutat de Barcelona, especialitzat en les patologies de la comunicació.
La nostra consulta està enfocada al diagnòstic i tractament de les alteracions de la veu, parla, llenguatge, deglució i audició en adults i infants.

Última actualització 9 de febrer de 2017
Llenguatge i comunicació
Patologies de la veu
Parla
Laboratori de veu i parla
Tartamudesa
Parla en públic
La veu al teatre
La veu del cantant
Trastorns de l'audició
Trastorns de la deglució